CÁCH TÍNH KHỐI (CBM) TRONG VẬN CHUYỂN

CÁCH TÍNH SỐ KHỐI (CBM) HÀNG HÓA 


​1. Định nghĩa: 
​-Số khối hay còn gọi thể tích, tiếng anh là Cubic Meter ( CBM ) là 1 đơn vị dùng để đo khối lượng hàng hóa cần vận chuyển.
-Để hiểu rõ hơn về số khối và cách tính số khối Tex xin hướng dẫn 3 số đo làm nên số khối cũng như cách tính. Đầu tiên chúng ta cần đo 3 chiều của thùng hàng gồm: chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Đơn vị đo có thể là mét (m) hoặc Centimet (cm). Tương ứng với đơn vị đo kích thước là mét hoặc centimet chúng ta sẽ áp dụng công thức tương ứng bên dưới.


​2. Ví dụ thực tế: 
-Quý khách có lô hàng gồm 3 thùng hàng kích thước lần lượt là:
a) 0.8 - 0.6 - 0.5 (m)
b) 0.7 - 1 - 1.2 (m)
c) 0.9 - 0.4 - 1.1 (m)
=> Vậy số khối (cbm) của lô hàng này là: (0.8 x 0.6 x 0.5) + (0.7 x 1 x 1.2) + (0.9 x 0.4 x 1.1) (m) = 1.476 khối

-Quý khách có lô hàng gồm 3 thùng hàng kích thước bằng nhau là: 50 - 70 - 80 (cm)
 => Vậy số khối (cbm) của lô hàng này là: ((50 x 70 x 80) x 3 thùng)/1,000,000= 0.84 khối.

3. Vậy khi nào lô hàng tính theo khối hoặc tính theo kg thực tế? 
-Quý khách có thể tính như sau: Cân nặng theo kích thước = Số khối x 166.67 (Quy ước Quốc tế) = Số kg quy đổi.
-Nếu Cân nặng thực tế của lô hàng lớn hơn Cân nặng theo kích thước thì sẽ tính theo kg thực tế, ngược lại sẽ tính theo khối.

-Dựa theo như sau: 
A) Lô hàng có số khối là: 1.476 khối và cân nặng thực tế là: 200kg.
+ Cân nặng theo kích thước = 1.476 x 166.67 = 246 (kg). 
+ Cân nặng thực tế là: 200kg.
=> Lô hàng được tính theo khối: 1.476 khối.

b) Lô hàng có số khối là: 1.476 khối và cân nặng thực tế là: 300kg.
+ Cân nặng theo kích thước = 1.476 x 166.67 = 246 (kg). 
+ Cân nặng thực tế là: 300kg.
=> Lô hàng được tính theo kg thực tế: 300kg.

*Tuy nhiên Tex cũng sẽ dựa theo bảng giá và kết hợp các ưu đãi, chương trình khuyến mãi kèm theo để báo giá chính xác. Nên Quý Khách hàng cần trao đổi trực tiếp với Tex để có thông tin cụ thể hơn về giá cước từng lô hàng.