Chính sách

CHÍNH SÁCH LƯU KHO
#

CHÍNH SÁCH LƯU KHO

"Lưu kho hàng hóa" là chính sách dành cho tất cả khách hàng có hàng hóa vận chuyển và lưu giữ trong kho hàng của Tường ...

QUY ĐỊNH ĐẶT HÀNG TẠI TEX.COM.VN
#

QUY ĐỊNH ĐẶT HÀNG TẠI TEX.COM.VN

Dathangacgau.com luôn hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề khiếu nại do lỗi nhà cung cấp gây ra, đàm phán về mức bồi ...

DANH MỤC HÀNG CẤM
#

DANH MỤC HÀNG CẤM

Dựa trên luật pháp ban hàng của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Vinh Gia Logistics không nhận order cũng như ...